18.05.2023

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV İLANI

T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

 

Sayı : 58892441-252.02/

Konu : Geçici Öğretici Sınav İlanı

 

 

DUYURU

 

 

İlgi:      a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve

Pansiyonları Yönergesi.

d) 09/08/2021 tarihli ve 1526038 sayılı yazı.

 

Müftülüğümüzce 2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları ile 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde İl ve bağlı İlçe Müftülüklerindeki Kur’an Kursları ile camilerde görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, İlimiz Müftülüğünce Sözlü sınav ile Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi (ek ders ücreti karşılığı) alımı yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartlarla,

 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak İmam-Hatip lisesi mezunu, Ön Lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,

 3. Öncelikli olarak 2022 Yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş, 60 ve üzeri puan almış olmak,

 4. 2022 yılı DHBT sınavına girip 60 ve altında puan almış olmak,

 5. Kamu yararı ve hizmet gereği KPSS (DHBT) sınavına girmemekle beraber, 2. maddede sayılan eğitim durumuna sahip olmak,

 6. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

 7. 4-6 yaş grubu Kur’an kursları için başvuru için gerekli belgelerde belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte 6’ıncı maddenin (a), (b), (c) alt bentlerinde yazılı çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya belgelerden birine sahip olmak,

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek)

 2. T.C. Kimlik No’lu nüfus cüzdan fotokopisi

 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp, aslı adaya iade edilecektir)

 4. 2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi çıktısı.

 5. Varsa hafızlık belgesinin aslı veya fotokopisi (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir)

 6. 4-6 yaş grubuna başvuracaklar için ,yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a-Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliliğine sahip olup, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, ( Ön Lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki sertifika /kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev verilebilecektir.

b- Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak , 20/01/2017 tarihli

E.5722 sayılı yazı ile 19/01/2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte

yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp , 19/01/2017 tarihinden sonra çocuk gelişimi ve

eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.

c- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan , isimleri ve süreleri aşağıda

belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.

SERTİFİKA/KURS BİTİRME BELGESİ (380 SAAT VE ÜZERİ PROGRAMLAR)

SÜRESİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı/Okul öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitmi Kurs Programı

380 saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi /Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih Sınırlaması Yoktur)

2280 saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih Sınırlaması Yoktur)

936 saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/ Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih Sınırlaması Yoktur)

2176

 

d- 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Başvuru yapmak isteyenler 22/05/2023 tarihinden itibaren, 05/06/2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca il veya bir ilçe müftülüğü için il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz sayılacaktır.

 2. Belgeleri eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 3. Adaylar, yüzüne , hafızlık, 4-6 yaş grubu kategorilerinden görev almak istedikleri bir ilçe için müracaat edebileceklerdir.

 

SINAV İŞLEMLERİ

 1. Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 

 1. Sınav sonuçları İl Müftülüğümüze ait http//:yalova@diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

 3. Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi

hazırlanacak, yerleştirmede öncelik 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üstü olanlara verilecektir. 60 ve altında puan alanlar ile kamu yararı ve hizmet gereği KPSS (DHBT) puanı olmayanlar ihtiyaç halinde bunlardan sonra değerlendirilecektir.

4. Yerleştirmelerde puanında eşit olması halinde hafızlık ve eğitim durumuna göre tercih yapılacaktır.

5. Sınav sonuçları müftülüğümüz İnternet sitesinde ilan edildikten sonra adaylar gerekli belgeler ile birlikte görev almak için başvuru yaptıkları il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek, ilçe müftülüğünce ihtiyaca göre görevlendirme işlemi yapılacaktır.

6. Adayların sınav için müracaat ettikleri İl ve ilçede 2023-2024 eğitim-öğretim yılı tamamlanıncaya kadar ihtiyaç olması durumunda sözlü sınavda başarılı olan adaylardan oluşan başarı sırasına göre sırayla görevlendirilebilecektir.

Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar listenin son sırasına alınacak, ihtiyaç olursa görevlendirme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

SINAV YERİ VE TARİHİ

 

Sınav müracaatı 22/05/2023 tarihinde başlayıp 05/06/2023 tarihinde sona erecektir.

Sınav, DHBT Puanı 60 ve üzeri alanlar için Yalova İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde 07/06/2023 tarihinde saat 09:00’da yapılacaktır.

DHBT Puanı 60’ın altında alanların ise, 08/06/2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görev ile ilişiği kesilecektir.

 2. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün İnternet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

 3. Geçici Kur’an Kursu Öğretici olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaklardır.