09.08.2023

Aşere Takrib Kursu Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında görevli personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere-Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezinde "Aşere Takrib Kursu" düzenlenecektir. Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 12 kursiyer alınacaktır. Sözlü sınav tarihi, müracaatlar alındıktan sonra Başkanlığımız Diyanet Akademisi web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru şartları ve sınav işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için PDF dosyasını açınız.