19.01.2024

VEKİL İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK SINAV İLANI

T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı :74844628-902- 4672726                                                                      19/01/2024

Konu :Vekil İmam-Hatiplik, Vekil Müezzin-Kayyımlık

Sınav İlanı

 

 

YALOVA MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

Yalova İl Merkez ve İlçelerinde çeşitli nedenlerle boşalacak İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarına yapılacak vekaleten atamalarda değerlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/2 maddesinde belirtilen “imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir ”.hükmü uyarınca sınav yapılacaktır

 

 

İlyas YILMAZTÜRK

İl Müftü


 


 

I-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1-Vekil İmam Hatiplik için İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak. Vekil Müezzin-Kayyımlık için ise lise veya dengi okul mezunu olup hafız olmak. (İmam-Hatip Lisesi mezunları için hafızlık şartı aranmaz.)

2-Vekil İmam-Hatiplik/Vekil Müezzin-Kayyımlık yapmaya sağlık yönünden mani bir engeli bulunmamak.

3-Sabıka kaydı bulunmamak.

4-2022 -2023 DHBT sınavından en az 60 puan almış olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI:

1-Başvurular 19.01.2024-02.02.2024 tarihleri arasında Yalova İl Müftülüğüne dilekçe ile şahsen

yapılacaktır.

2-Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup postadaki vaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-DHBT puanı çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi ve varsa hafızlık belgesi fotokopisi dilekçe ekinde Müftülüğe teslim edilecektir.

V-SINAVLA İLGİLİ DİGER HUSURLAR:

1-Başarılı olmak için sözlü sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.

2-İhtiyaç olması halinde vekaleten atamalar başarı sırasına göre yapılacaktır.

3-Bu sınav sonuçları aynı amaçla yapılacak olan ikinci bir sınava kadar geçerli olacaktır.

4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başarılı olsalar dahi atamala rı yapılmayacaktır.

5-Sınavla ilgili tüm duyurular Müftülüğümüzün www://yalova@diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Duyuruda yer almayan ve ihtilaf edilen hususlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VI-SINAVIN YERİ ve ZAMANI:

1-Sınav 08.02.2024 Perşembe günü saat 09.00’da Yalova İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2-Sınav ile ilgili bilgi İl Müftülüğünden (02268145043 den dahili 1155 ve 1161) alınabilecektir.