10.09.2019

Dr. İhsan KARA

1. Adı Soyadı                         :  İhsan KARA

2. Doğum Tarihi                   :  28.11.1966

3. Unvanı                               :  Dr (Yalova İl Müftü Yardımcısı)

4. Öğrenim Durumu            :  Doktora

 

Derece

Üniversite

Alanı

Mezuniyet Yılı

Lisans

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi

Tasavvuf

1998

Doktora

Marmara Üniversitesi

Tasavvuf

2003

Yüksek Lisans Tezi

 

KARA, İhsan. (1998). İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuhfe-i Hasekiyyesi-ııı. Bölüm.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bili Dalı.

 

Doktora Tezi

 

KARA, İhsan. (2003). Tasavvuf Istılahları Literatürü ve Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil Adlı Eseri.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri

 

1. KARA, İhsan. (2006). Din Eğitimi, Din Hizmetleri ve Tasavvuf. Diyanet İlmi Dergi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. Cilt:42, sayı: 2, s. 107-124.

2. KARA, İhsan. (2009). İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Istılahlarına Etkisi ve Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil’i Örneği. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, İbnü’l-Arabi Özel Sayısı-2, sayı: 23, s. 583-600.

3. KARA, İhsan. (2014). Din Hizmetlerinde Kalite Bağlamında “ihsan” Şuurunun Yeri ve Önemi. Diyanet İlmi Dergi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. Cilt: 50, sayı 2, s. 131-144.

 

Diyanet Ansiklopedisi Yazarlığı

 

KARA, İhsan. (2009). Selami Ali Efendi. TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV. Cilt: 36, s. 348-349.

 

Dr. İhsan KARA; Üsküdar Hacı Hesna Hatun Camii’nde İmam Hatiplik, Elazığ Alacakaya, Kocaeli Kandıra, Çanakkale Eceabat ve İstanbul Beylikdüzü Müftülükleri yaptı. 2019 yılından itibaren Yalova İl Müftü Yardımcılığı görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.