27.01.2022

Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz

Camiler; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle geçmişten günümüze bütün Müslümanları aynı çatı altında bir araya getirmiştir. Allah'a ibadet neşesinin birlikte yaşandığı bu eşsiz mabetler imanlı gönüllerin hasbihâl etmelerine ve sosyalleşmelerine de imkân sağlamıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) teşvikiyle tüm aile fertleri dinî hayatın kalbi mesabesindeki camilerde yerlerini almışlar, namazlara iştirak etmişlerdir.

Başkanlığımızca İlgi'de kayıtlı Genelge'nin "C. Cami Buluşmaları" maddesine istinaden asr-ı saadet örneğinde olduğu gibi bugün de aile fertlerinin yürütülen din hizmetlerinden yeterince istifade edebilmesini, Peygamber Efendimizi ve asr-ı saadeti örnek almalarını, çocukların ve gençlerin cami ve namaz sevgisi kazanmalarını sağlamak; aile içinde sevgi, saygı ve huzuru artırmak amacıyla "2022 Yılı Eylem Planı" çerçevesinde ülke genelinde aile fertlerinin katılım sağlayabileceği tüm meskûn mahalle camilerinde aile fertlerine yönelik "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" projesi başlatılmıştır.

Bu itibarla;

1.         Söz konusu programların aşağıda Ek-1'de yer alan "Proje Uygulama Esasları"na göre icra edilmesi,

2.         Programlarda Ek-2 çerçevesinde tövbe-istiğfarın yapılması,

3.         Hatimlerde cüzlerin dağıtımının Ek-3'te yer alan "Örnek Hatim Çizelgesi"ne göre gerçekleştirilmesi,

4.         Ek-4'teki afişin, camilere asılması ve projenin uygun vasıtalarla yerelde ailelere etkin bir şekilde duyurulması hususlarında gereği rica olunur.